توافق نامه و شرایط سرویس و مقررات ایران ای کامرس

  1. تمام مکاتبات مابین خریدار سرویس ها و تیم های ساخت و پشتیبانی سایت از طریق سیستم پشتیبانی سایت انجام می پذیرد.
  2. امکانات و دمو هرکدام از سرویس ها درون سایت وجود دارد، بنابراین سرویس های خریداری شده باید دارای قابلیت هایی باشند که در دمو در زمان خرید ارائه شده است.
  3. امکانات فراتر از دمو در صورت درخواست با هزینه جداگانه قابل انجام است.
  4. مشکلات عدم هماهنگی ماژول های نصب شده بر روی سایت با امکانات اپلیکیشن یا تغییراتی که هاست بعد از تحویل اپ داشته باشد، با هزینه قابل انجام است.
  5. در زمان پشتیبانی رایگان هرگونه ایراد و اشکال در مقایسه با امکانات دمو در زمان خرید بصورت رایگان و در اسرع وقت حل خواهد شد.