نحوه اضافه کردن فیلدهای سفارشی در فرم های اپن کارت

اضافه کردن فیلدهای سفارشی به فرم گاهی اوقات پیش می آید که نیا است بر خلاف روال پیش فرض دست به تغییراتی در فرم ها زده و با اضافه و…

ساخت و مدیریت صفحات و محتوا در اپن کارت

اضافه کردن صفحه اطلاعات در اپن کارت برای نمایش اطلاعات مربوط به فروشگاه اپن کارتی، در پایین فروشگاه بخشی با نام اطلاعات  دارای زیر مجموعه های درباره ما، مقررات فروشگاه…