گزارشات اپن کارت

گزارش گیری

در اپن کارت این امکان وجود دارد که شما بتوانید در حوزه های گوناگون از سیستم گزارش دقیق بگیرید و با بررسی آن به رفع نقاط منفی فروشگاه خود اقدام کنید.

به طور کلی چندین نوع گزارش در سیستم اپن کارت قابل بهره برداری است که عبارتند از:

  • گزارش سفارشات

بر اساس این گزارش مدیریت فروشگاه میتواند از وضعیت سفارش های هر مشتری مطلع شود و تمامی جزییات کالاهای خریداری شده توسط مشتری را ببیند.

  • گزارش مالیات

بر اساس این گزارش می توان به دیدکلی از تمامی صورت های مالیاتی تعریف شده در فروشگاه و محصولاتی که برای آنها این مالیات ها تعریف شده است را مشاهده کرد.

  • گزارش حمل و نقل

بر اساس این گزارش نیز میتوان به تمامی جزییات بسته های ارسالی و تعداد سفارش های انجام شده و … پرداخت.

  • گزارش بازگشتی ها

بر اساس این گزارش می توان دید کلی نسبت به محصولات و کالاهای بازگشتی در فروشگاه پی برد.

  • گزارش کوپن های تخفیف

بر اساس این گزارش میتوان به دیدکلی در خصوص انواع کوپن های تخفیف ایجاد شده در فروشگاه و فردی که از آن استفاده کرده است و دیگر جزییات پی برد.

  • گزارش محصولات دیده شده که در خصوص محصولاتی که بیشتر دیده شده اند و یا کمتر دیده شده اند گزارش میدهد
  • گزارش کاربران آنلاین

بر اساس این گزارش نیز میتوان به آمارکلی از افراد آنلاین حاضر در فروشگاه رسید.

  • گزارش فعالیت کاربران

بر اساس این گزارش نیز میتوان بررسی کرد که هر مشتری با چه آی پی از فروشگاه بازدید کرده است و به کدام قسمت ها سر زده است و چه چیزهایی را مشاهده کرده است.

  • و…

 

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *