بازگشتی ها در اپن کارت چیست و چگونه می توان آن را مدیریت کرد

بازگشتی ها در اپن کارت در فروش اجناس و کالا، همیشه درصدی از فروش عودت داده میشود که نیاز است به درستی آنها مدیریت شوند. در اپن کارت بخشی برای…

تبلیغات و بازاریابی در اپن کارت

بازاریابی در سیستم اپن کارت بخشی برای ایجاد و پیگیری کمپین های فروش ایحاد شده است که در اصطلاح به آن بازاریابی گفته میشود.برای رویت بخش بازاریابی در داشبورد مدیریتی…