آموزش

نحوه بکاپ و ریستور اطلاعات در اپن کارت

بکاپ گیری و بازگرداندن داده ها یکی از بزرگترین اتفاقات تلخی که برای یک فروشگاه را میتوان تصور کرد، خرابی یکی از پایگاه داده های آن است. پایگاه داه یک…

نحوه اعمال مالیات بر روی محصولات اپن کارت

اعمال مالیات بر محصولات یکی از ویژگی هایی که باید یک فروشگاه اینترنتی دارا باشد آن است که به درستی مالیات محصولات را در سیستم تعریف کرده باشد تا بتواند…

مناطق جغرافیایی در اپن کارت چیست و از آن چه استفاده ای می شود

مناطق جغرافیایی نیاز است که مدیریت فروشگاه با شناسایی عوامل تاثیرگذار در مبحث حمل و نقل و مالیات مناطق مختلف جهان که مشتریان فروشگاه او قرار دارند، شرایطی را برای…

مدیریت کشورها و استان ها در اپن کارت

مدیریت کشورها اگر کسب و کار شما به صورت بین المللی اداره میشود و مشتریان شما در سراسر دنیا خواهان خرید از محصولات فروشگاه شما هستند، شما باید امکان نقل…

بازگشتی ها در اپن کارت چیست و چگونه می توان آن را مدیریت کرد

بازگشتی ها در اپن کارت در فروش اجناس و کالا، همیشه درصدی از فروش عودت داده میشود که نیاز است به درستی آنها مدیریت شوند. در اپن کارت بخشی برای…

مدیریت وضعیت انبار و وضعیت سفارش در اپن کارت

مدیریت انبار در یک فروشگاه مجازی بسیار مهم است که در لحظه و به صورت آنلاین بتوانیم از وضعیت موجودی اجناس در انبار آگاهی دقیقی داشته باشیم. برای همین در…